Catalog / Paravan

Arper Paravan

Paravan akoestisch paneel - Een omtrek om de ruimte te definiëren. 


Paravan is sculpturaal in vorm en architecturaal in uitvoering, zowel articulerend als scheppend. Als haakjes bij een gesprek, creëert Paravan intimiteit in open ruimtes met geluidsabsorberende panelen om focus, concentratie en samenwerking te ondersteunen.

Beoogd gebruik: 

  • Kantoren 
  • Klaslokaal
  • Leeszaal
  • Conferentiezaal
  • Zitkamer
  • Wachtruimte
  • Chill zone 
  • Co-working spaces